ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

  • Η ακύρωση μετά από την αποστολή του προϊόντος δεν είναι δυνατή. Στις περιπτώσεις που η παραγγελία έχει αποσταλεί ο καταναλωτής υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία.
  • Η ακύρωση δεν είναι έγκυρη μέχρι ο καταναλωτής να την επιβεβαιώσει στην εταιρεία vital concept μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να αναγνωριστεί από την εταιρεία vital concept (info@vitalconcept.com).
  • Όπου πιθανόν δεν υπάρχει απόθεμα η εταιρεία vital concept διατηρεί κάθε δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας. Θα ενημερώσουμε τον καταναλωτή για την αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο αντίστοιχο όπου αυτό είναι δυνατό.
Compare products